ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.6 ร่วมต้อนรับ รมต.ทส ในการลงพื้นที่โครงการจัดสร้างแหล่งน้ำสำหรับช้างป่า

สทภ.6 ร่วมต้อนรับ รมต.ทส ในการลงพื้นที่โครงการจัดสร้างแหล่งน้ำสำหรับช้างป่า

สทภ. 6 ช่วยบรรเทาภัยแล้ง จังหวัดระยอง

สทภ. 6 ช่วยบรรเทาภัยแล้ง จังหวัดระยอง

สทภ.6 ร่วมประชุม บก.ปภ.ช. ผ่าน VDO Conference

สทภ.6 ร่วมประชุม บก.ปภ.ช. ผ่าน VDO Conference

สทภ.๖ ช่วยบรรเทาภัยแล้ง อบต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

สทภ.๖ ช่วยบรรเทาภัยแล้ง อบต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

สทภ.๖ ช่วยบรรเทาภัยแล้ง อบต.ประณีต จ.ตราด

สทภ.๖ ช่วยบรรเทาภัยแล้ง อบต.ประณีต จ.ตราด

สทภ. 6 ประชุมติดตามภัยแล้ง

สทภ. 6 ประชุมติดตามภัยแล้ง

สทภ.6 เตรียมความพร้อมสถานที่ตามกำหนดการตรวจพื้นที่ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สทภ.6 เตรียมความพร้อมสถานที่ตามกำหนดการตรวจพื้นที่ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 นำหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาดปลาเค้า หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 นำหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาดปลาเค้า หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ให้การต้อนรับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ให้การต้อนรับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1

สทภ.6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สทภ.6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สทภ.6 ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี แก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5

สทภ.6 ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี แก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1

ผอ.สทภ.6 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1

ผอ.สทภ.6 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1

สทภ.6 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและรักษาความสะอาดเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน

สทภ.6 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและรักษาความสะอาดเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน

ผอ.สทภ.6 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเก็บตัวอย่างตะกอน และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ผอ.สทภ.6 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเก็บตัวอย่างตะกอน และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

สทภ.6 จัดประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ครั้งที่ 1/2562

สทภ.6 จัดประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ครั้งที่ 1/2562

สทภ.6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

สทภ.6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

สทภ.๖ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สทภ.๖ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สทภ.6 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ บริเวณองค์พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน สิรินธรโลกนาถ (องค์พระใหญ่)

สทภ.6 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ บริเวณองค์พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน สิรินธรโลกนาถ (องค์พระใหญ่)

สทภ.6 ติดตามผลการช่วยภัยแล้ง

สทภ.6 ติดตามผลการช่วยภัยแล้ง