ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.๖ จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี ๒๕๖๑ในพื้นที่จังหวัดระยอง

สทภ.๖ จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี ๒๕๖๑ในพื้นที่จังหวัดระยอง

สทภ.๖ ร่วมกับอบต.รอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี บรรเทาอุทกภัย

สทภ.๖ ร่วมกับอบต.รอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี บรรเทาอุทกภัย

สทภ.๖ ร่วมกับอำเภอองครักษ์และปภ. จังหวัดนครนายก บรรเทาอุทกภัย

สทภ.๖ ร่วมกับอำเภอองครักษ์และปภ. จังหวัดนครนายก บรรเทาอุทกภัย

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่เขตความรับผิดของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่เขตความรับผิดของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

สทภ.๖ ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สทภ.๖ ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สทภ.๖ ร่วมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เตรียมความพร้อมป้องกันเหตุอุทกภัย

สทภ.๖ ร่วมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เตรียมความพร้อมป้องกันเหตุอุทกภัย

สทภ.๖ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ระบบประปาหมู่บ้าน” ในโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

สทภ.๖ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ระบบประปาหมู่บ้าน” ในโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

สทภ.๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

สทภ.๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

สทภ.6 ร่วมกับ ทต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง

สทภ.6 ร่วมกับ ทต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง

สทภ.6 ประชุมติดตามและเร่งรัดงาน ติดตามสถานการณ์น้ำ และเตรียมความพร้อมต้อนรับ รมว.ทส.

สทภ.6 ประชุมติดตามและเร่งรัดงาน ติดตามสถานการณ์น้ำ และเตรียมความพร้อมต้อนรับ รมว.ทส.

สทภ.6 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

สทภ.6 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

สทภ.6 จัดโครงการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์ ครั้งที่ 3/2561

สทภ.6 จัดโครงการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์ ครั้งที่ 3/2561

สทภ.6 จัดโครงการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังโตนด ครั้งที่ 3/2561

สทภ.6 จัดโครงการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังโตนด ครั้งที่ 3/2561

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ร่วมกับสำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำในชุมชน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ร่วมกับสำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำในชุมชน

โครงการประชุมคณะทำงานทบทวนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 2/2561

โครงการประชุมคณะทำงานทบทวนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ครั้งที่ 2/2561

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 7/2561 ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 7/2561 ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ร่วมเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย 2561

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ร่วมเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย 2561

โครงการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

โครงการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

สทภ.๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

สทภ.๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑