ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.6 ติดตามผลการช่วยภัยแล้ง

สทภ.6 ติดตามผลการช่วยภัยแล้ง

สทภ.6 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ”

สทภ.6 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ”

สทภ.6 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561

สทภ.6 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561

สทภ.๖ ช่วยบรรเทาภัยแล้ง ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

สทภ.๖ ช่วยบรรเทาภัยแล้ง ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

สทภ.6 จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก

สทภ.6 จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก

สทภ. 6 ช่วยบรรเทาภัยแล้ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

สทภ. 6 ช่วยบรรเทาภัยแล้ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

สทภ.6 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561”

สทภ.6 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561”

ผอ.สทภ.6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ผอ.สทภ.6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สทภ.๖ ช่วยบรรเทาภัยแล้ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

สทภ.๖ ช่วยบรรเทาภัยแล้ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

สทภ.6 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561

สทภ.6 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561

สทภ.6 ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี

สทภ.6 ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี

สทภ.6 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ครั้งที่ 1/2562

สทภ.6 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ครั้งที่ 1/2562

สทภ.๖ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

สทภ.๖ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

สทภ.๖ จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี ๒๕๖๑ในพื้นที่จังหวัดระยอง

สทภ.๖ จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี ๒๕๖๑ในพื้นที่จังหวัดระยอง

สทภ.๖ ร่วมกับอบต.รอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี บรรเทาอุทกภัย

สทภ.๖ ร่วมกับอบต.รอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี บรรเทาอุทกภัย

สทภ.๖ ร่วมกับอำเภอองครักษ์และปภ. จังหวัดนครนายก บรรเทาอุทกภัย

สทภ.๖ ร่วมกับอำเภอองครักษ์และปภ. จังหวัดนครนายก บรรเทาอุทกภัย

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่เขตความรับผิดของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่เขตความรับผิดของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

สทภ.๖ ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สทภ.๖ ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สทภ.๖ ร่วมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เตรียมความพร้อมป้องกันเหตุอุทกภัย

สทภ.๖ ร่วมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เตรียมความพร้อมป้องกันเหตุอุทกภัย

สทภ.๖ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ระบบประปาหมู่บ้าน” ในโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

สทภ.๖ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ระบบประปาหมู่บ้าน” ในโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์