ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.๖ จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี ๒๕๖๑ในพื้นที่จังหวัดระยอง

สทภ.๖ จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี ๒๕๖๑ในพื้นที่จังหวัดระยอง

สทภ.๖ ร่วมกับอบต.รอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี บรรเทาอุทกภัย

สทภ.๖ ร่วมกับอบต.รอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี บรรเทาอุทกภัย

สทภ.๖ ร่วมกับอำเภอองครักษ์และปภ. จังหวัดนครนายก บรรเทาอุทกภัย

สทภ.๖ ร่วมกับอำเภอองครักษ์และปภ. จังหวัดนครนายก บรรเทาอุทกภัย

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่เขตความรับผิดของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่เขตความรับผิดของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

สทภ.๖ ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สทภ.๖ ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สทภ.๖ ร่วมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เตรียมความพร้อมป้องกันเหตุอุทกภัย

สทภ.๖ ร่วมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เตรียมความพร้อมป้องกันเหตุอุทกภัย